Povabilo na druženje

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


ŠCV, Poklicna in tehniška šola za storitvene dejavnosti
Elvira Šehić, Ana Klančar
Mateja Klemenčič

Najlepši dogodki v življenju so povezani z druženji. Srečujemo se v službi, šoli, na plesih, zabavah, športnih prireditvah, poslovno ali kar tako. Vsak dan je nov dan. Včerajšnji že zgodovina. V dobi eksplozije informatizacije smo postali tudi ljudje bolj zahtevni, malo manj potrpežljivi in radovedni, saj se zdi, da je veliko stvari samoumevnih in se morajo zgoditi takoj, najboljše bi bilo » kar čez noč«. Negodovanja so že, če ni izjemen in edinstven. Sva dijakinji šole za Storitvene dejavnosti na ŠC Velenje, kjer obiskujeva zaključni letnik programa gostinsko-turistični tehnik. Vsebine predmetov praktičnega pouka nas spodbujajo, da razmišljamo o svojem nadaljnjem poklicu, ki bo povezan z gostinstvom ali turizmom. V obeh primerih z druženjem z gosti in skrbjo za njihovo dobro počutje. Zato sva se s sošolko odločili, da pripraviva nalogo, v kateri bova poskušali zapisati nekaj možnosti za organizirano in aktivno druženje z gosti. Vsakoletna prelomnica je praznovanje novega leta in eno svojih zamisli sva izvedli za učitelje naše šole. Malo drugače sva razmišljali o druženju poslovnežev, zato sva se odločili, da pripravimo druženje za ženske na vodilnih položajih v Šaleški dolini ter izbrali za druženje kar 8. marec - dan žena.