Odnos mladih do gorništva in pohodništva

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


OŠ Gorica
Ajda Jezernik
Branka Mestnik

Najmočnejši izziv za raziskovalno delo je leto 2002 – mednarodno leto gora. Z raziskovalno nalogo želim »letu gora« prispevati svoje ugotovitve in razmišljanja mladih (med 12. in 15. letom), ki zahajajo v gorski svet. Hribovito in gorato pokrajino lahko doživljamo v vseh življenjskih obdobjih in letnih časih. Sprva v spremstvu staršev, nato vzgojiteljev in učiteljev. Ko pridobimo dovolj izkušenj, jo lahko doživljamo sami ali s prijatelji. Oblikovala sem anketni vprašalnik, ga razdelila velenjskim osnovnošolcem 6., 7. in 8. razreda. Z obdelavo podatkov sem ugotovila, da: - več kot polovica anketirancev zahaja v gorski svet včasih (štirikrat v letu), - so jih za pohodništvo in gorništvo navdušili starši, - so začeli hoditi po poti navkreber in navzdol že v predšolskem obdobju, - samo 15% mladih planincev plača planinsko članarino, - sta vloga družine in šole prevladujoči pri motivaciji mladih za gorništvo, - so najpomembnejši motivi za gorništvo in pohodništvo: naravne lepote in pristnejši stik z naravo, žigi, ki jih dobijo v planinskih postojankah in na vrhovih, umik iz vsakodnevnih šolskih in drugih obremenitev, - pridobivajo gorniške vrednote: pozitiven odnos do narave, telesno aktivnost, vztrajnost, - gorništvo in pohodništvo pojmujejo kot obliko rekreacije. V planinah lahko mladi najdemo svojo duhovno in telesno moč.