Gibanje potencialov v občini Šoštanj

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


OŠ Bibe Röcka Šoštanj
Sabina Skornšek
Boris Plamberger

Raziskala sem, koliko ljudi se je uspešno izobraževalo v občini Šoštanj ter celotni Šaleški dolini, in poskušala ugotoviti, kakšni so nameni osmošolcev pri nadaljnjem šolanju. Živimo v dobi strojev in tehnike, zato je naše znanje zelo pomembno. Vedno več se moramo učiti, ampak ostaja vprašanje, ali lahko v naš »kovček« spravimo še kaj, pa čeprav je že poln. Za potrebe raziskovalne naloge sem anketirala osmošolce obeh šoštanjskih osnovnih šol. Njihove odgovore sem poskušala dobiti na vprašanja, kot so: - Kakšna se vam/ti zdi ponudba srednjih šol v Šaleški dolini? - Kakšna je vaša/tvoja želena izobrazba? - Kakšen je vaš/tvoj šolski oz. učni uspeh? Vprašanj je v anketi seveda precej več.