Vpliv televizije na odraščajočo mladino

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


OŠ Bibe Röcka Šoštanj
Tjaša Perovič, Petra Delopst
Mija Žagar

Televizija je medij, ki pošilja sporočila največjemu številu ljudi. Namenjena je gledalcu kot posamezniku in mu je skoraj vedno dostopna. Gledalec lahko spremlja številne oddaje: novice s posnetki dogodkov, dokumentarne reportaže, nanizanke, športne prireditve, izobraževalne oddaje, igrane filme ... Povprečen sodoben človek prebije pred televizijskim zaslonom čedalje več časa in je bolj pod njegovim vplivom. Tako postopoma izgublja svoj lastni svet in živi v umetnem svetu občil. Čas, ki ga odraščajoča mladina preživi pred televizijo, izrinja iz njenega življenja dejavne načine preživljanja prostega časa, slabi čustvene odnose, slabo vpliva na zdravje. pogosta napaka je, da mladi sedejo pred televizor in ga prižgejo a ne vedo, kaj bodo gledali. Prižgani televizor deluje kot magnet, celo slab spored gledalca s čim pritegne. Na podlagi ankete sva ugotovili, da večina osnovnošolcev ne izbira, kaj bo gledala, vendar kljub temu preživi pred televizijskim ekranom več ur dnevno. Ugotovili sva tudi, da gledajo televizijo zaradi zabave, le redki zaradi pridobivanja informacij. Odrasli (starši in učitelji) bi morali mladostnike naučiti, da sami pravilno izbirajo in gledajo tisto, kar jim koristi, ter jih spodbuditi h kritičnemu spremljanju televizijskih oddaj.