Analiza trgovskih lokalov v mestu Šoštanj in nakupovalne navade prebivalcev

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


OŠ Bibe Röcka Šoštanj
Gabrijela Tajnik, Lidija Jezernik, Alenka Kešetović, Jasmina Imširović
Tatjana Štancar Poprask

V sodobni družini in gospodarstvu posvečajo veliko pozornosti trgovini in njenim dejavnostim. Tudi v Sloveniji pridobiva vedno večji pomen. V Šoštanju je precej trgovskih lokalov. prevladujejo osnovne dejavnosti (trgovine z živili, osnovnimi potrebščinami ...), nekaj je specializiranih trgovin. Z analizo ankete smo ugotovile, da si v Šoštanju ljudje želijo predvsem specializirane trgovine, posebno pogrešajo pohištveno. Ker je v zadnjem času težnja po gradnji sodobnih trgovskih centrov, smo postavile to vprašanje. V Šoštanju bi večina vprašanih rada imela trgovski center. To nam kaže na težnjo po koncentriranju trgovin na enem mestu. Vprašanje pa je, kakšen vpliv bi to imelo na raporeditev ostalih lokalov v mestu.