Naravne znamenitosti Šaleške doline na internetu

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


ŠCV, Poklicna in tehniška elektro in računalniška šola
Nataša Krenkar, Mateja Podgoršek
Marta Svetina, Alenka Pačnik Gabrovec

Smo v dobi računalnikov in z njihovo pomočjo na internetu. Internet postaja naš vsakdanjik, nov način komuniciranja in prenašanja podatkov in informacij. Ko prižgemo računalnik, smo že naslednji trenutek lahko na drugem koncu sveta in odkrivamo popolnoma nove svetove. Internet pa nam poleg navedenih lastnosti omogoča tudi podajanje informacij in lastno propagando. Mladi raziskovalki sta si za nalogo zadali medijsko predstavitev Šaleške doline na internetu, in sicer njene naravne lepote. Izbrali smo deset naravnih znamenitosti, jih dobro slikovno dokumentirali, pripravili ustrezen tekst in naredili uporabno računalniško aplikacijo, dostopno preko interneta. Tako bodo uporabniki interneta lahko ob odpiranju strani Velenja izbrali pod turističnimi zanimivostmi naravne znamenitosti. Seznanili se bodo lahko z naslednjimi naravnimi znamenitostmi: Mastodont, Huda luknja, Špehovka, Pilanca, Vilinja peč, Vranja peč, Andrejčev slap, Mornova zijalka, Rotovnikova jama in Libijski graben. Aplikacija nudi možnost dodajanja novih strani in izdelavo podobnih predstavitev drugih informacij.