Problem uveljavitve dijakinj Srednje poklicne in tehniške šole za storitvene dejavnosti v poklicno življenje

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


ŠCV, Poklicna in tehniška šola za storitvene dejavnosti
Anastazija Vrbovšek, Kasima Medara
Mojca Vojnovič, Ivan Blazinšek

Sva dijakinji ŠC Velenje, ter obiskujeva program GS. Ta program je precej mlad, predvsem pa neuveljavljen v naši okolici. Zaradi tega sva se odločili opraviti raziskovalno nalogo na to temo. Prvotni cilj te naloge je bil, da bi se skozi raziskave in predloge spremenil naziv te šole. Vendar sva skozi metode najinih raziskav prišli do spoznanja, da ni bistvo problema v nazivu tega programa, temveč predvsem v nepoznavanju programa, ter njegovi preširoki praktični zastavljenosti ( predvsem na tri letni stopnji ). Metode najine raziskave so bile predvsem predraziskave, ankete ter intervjuji. Cilj raziskave je bil dokazati, da ta program ni dobro predstavljen v naši okolici, predvsem pa, da se ga drži neko nepotrebno podcenjevanje. Meniva, da je iz rezultatov te raziskave razvidno, da sva pravilno opredelili bistvo problema. Najina skupna pričakovanja in predlogi pa so: - Storiti čim več, da se ta program uveljavi, cena zato pa je seveda njihova prepotrebna reorganizacija. - Čim pogostejše predstavitve šole javnosti. Če bo najina raziskava vsaj malo pripomogla k temu, da se bodo stvari v bodočnosti opravljale z večjo mero odgovornosti predvsem pa natančnosti, je cilj te raziskave brez vsakršnih dvomov dosežen.