Učinkovitost lovnega debla in pasti pri ulovu lubadarja

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


I. gimnazija Maribor
Nataša Sirc
Ivan Kolar

V raziskovalni nalogi Učinkovitost lovnega debla in pasti sem ugotavljala učinkovitost lovnih debel in pasti v različnih letnih časih, na različnih legah. Rezultate sem primerjala z ulovom lubadarjev v pasti. V dvaindvajsetdnevni raziskavi poleti in spomladi sem po metodi vzorčnega ugotavlajnja vhodnih odprtin velikega smrekovega lubadarja določala učinkovitost lovnih debel, postavljenih v senci, polsenci in na soncu. Na podlagi ulovljenih lubadarjev v past pa sem določala učinkovitost lovne pasti. Ugotovila sem, da je polaganje lovnih debel učinkovitejše v spomladanskem času, če debla položimo na sonce. V primeru, da se odločijo za postavljanje lovnih debel poleti, je ta smiselno postaviti v senco, kajti deblo je na soncu neučinkovito. Porazdelitev vhodnih odprtin na deblu je odvisno od letnega časa postavljanja le teh. Površino debla, ki je dostopna lubadarjem, lahko tudi povečamo, če deblo v spodnjem delu podložimo. Če obstaja možnost postavitve lovnih pasti, v poletnem času nadomestimo debli v senci in polsenci, v spomladanskem času pa debla v senci, polsenci in soncu z dvema lovnima pastema opremljenima s feromoni. Pri postavljanju lovnih nastav za zatiranje velikega smrekovega lubadarja je za maksimalni učinek potrebno upoštevati letni čas postavljanja. Izbrana metoda naj bo prijazna okolju in skrbno izpeljana.