Koncept instalacijskih mrež v 21. stoletju

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj
tehniške vede
elektrotehnika in elektronika, računalništvo in informatika
CSŠ Velenje, Srednja elektrotehniška in računalniška šola
Gregor Bukovec, Niko Potočnik, Vladimir Brajer
Srečko Podveržen, Uroš Sonjak

Realizirati želimo didaktični komplet, kateri bi ponazarjal delovanje sodobnih instalacijskih in krmilnih sistemov: - koncept sodobnega doma, - prikaz komunikacij med glavnim in podrejenim mikroračunalnikom, - realizacija sodobnega instalacijskega sistema: a) želimo realizirati fleksibilni instalacijski sistem v stanovanjskih in delovnih prostorih. V vsakem prostoru lahko poljubno izbiramo: - način razsvetljave in krmiljenje porabnikov. - realiziramo optimalne klimatske pogoje, - sisteme signalizacije in zaščite. b) vsi mikrokontrolerji v posameznih prostorih komunicirajo med sabo v mreži, za vnos podatkov in nadzor delovanja sistema pa uporabimo osebni računalnik. Cilj naloge je posodobiti dom s sodobno tehnologijo. Sodobna tehnologija mora omogočiti: varčnost in ekonomičnost, varnost in zanesljivost, čistost (brez onesnaževanja), lažji način uporabe.