Regulacija števila vrtljajev asinhronskega motorja

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj
tehniške vede
elektrotehnika in elektronika, računalništvo in informatika
CSŠ Velenje, Srednja elektrotehniška in računalniška šola
Damir Šmid, Marko Kresnik, Marko Špička, Darko Goršek
Srečko Podveržen

Pri tej raziskovalni nalogi smo si zadali cilj, da realiziramo optimalno regulacijo vrtljajev asinhronskega motorja. Glede na to smo posneli predhodno funkcijo in iz nje določili elemente regulacijskih sklopov, nato smo stestirali različne tipe regulacijskih sklopov (P, I, PI, PD, PID). Iz rezultatov testiranja (realizirali smo jih na eksperimentalni plošči in s pomočjo programskega paketa PAD SIM) smo izbrali najboljši regulacijski sklop. V drugem delu bomo realizirali regulacijo števila vrtljajev digitalno s pomočjo PC računalnika.