Elektronski metronom

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj
tehniške vede
elektrotehnika in elektronika, računalništvo in informatika
CSŠ Velenje, Srednja elektrotehniška in računalniška šola
Sergej Natlačen, Sebastjan Videc
Uroš Sonjak

Učenje glasbe s pomočjo osebnega računalnika je pri nas še dokaj neobdelano področje. Obstajajo sicer programi, ki pa so profesionalni in zato predragi za povprečne družine iz katerih izhajajo mladi učenci glasbe. Namen najine naloge je bil povezati glasbo in računalnik na preprost način. Elektronski metronom je program napisan v programskem jeziku Turbo Pascal. Omogoča vizualno in zvočno predstavitev tempa, ki ga po želji izbere uporabnik. Vizualna predstavitev je realizirana s pomočjo grafike v Turbo Pascalu, zvočna pa preko internega zvočnika v osebnem računalniku. Program deluje na osnovi prestrezanja stanja urinega števca. To stanje lahko odčitamo s prevzemanjem prekinitvenega vektorja, ki generira urin impulz v računalniku samem in se sicer uporablja za usklajeno delovanje celotnega sistema osebnega računalnika. Vrednost vektorja, ki sva jo tako dobila, sva potem uporabila v svoji prekinitveni proceduri. Tu sva jo z algoritmom pretvorila v potrebno novo vrednost in iz nje preko ostalega programa dobila zahtevan takt (tempo). Generator urinih impulzov je fizični element, ki je integriran v vezju na matični plošči. To področje, ki zajema prekinitvene vektorje, nama je bilo doslej znano le iz teoretične plati, ki smo jo spoznali pri pouku strokovnih predmetov. S pomočjo strokovne literature in ob vsestranski pomoči mentorjev sva svoje znanje razširila.