Spektroskopija beta

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj
naravoslovne vede
fizika
CSŠ Velenje, Gimnazija
Boštjan Lenart
Miroslav Trampuš

Moje raziskovalno delo je usmerjeno na področje radioaktivnosti, ki je na srednjih šolah predstavljeno le preko teorije in informativnih poizkusov. Namen naloge je izmeriti spekter beta in dokazati obstoj nevtrina. Jedrska energija, ki se sprosti ob beta razpadu, se naključno razdeli na kinetično energijo elektrona in energijo nevtrina. Takšno razporeditev imenujemo beta spekter. Zvezni spekter dokazuje obstoj nevtrina. Za meritev sem izdelal beta spektograf, ki v magnetnem polju odklanja elektrone. Računalnik preko vmesnika zapisuje podatke in širi spekter na zaslonu. Z nastavitvijo različnih parametrov lahko merimo vzorce nizkih aktivnosti. Spektograf je uporaben pri pouku fizike, kot demonstracijsko učilo ali kot eksperimentalna vaja.