Tridimenzionalni vid

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj
naravoslovne vede
fizika
CSŠ Velenje, Gimnazija
Aleksander Krucken, Robert Murko
Miroslav Trampuš

Namen raziskave je bil raziskati proces tridimenzionalnega, oziroma globinskega vida. Cilj je bil tudi, da se z različnimi metodami pokažejo tridimenzionalne slike na dvodimenzionalni podlagi in nato vse te metode med seboj kvalitativno in kvantitativno primerja. S tem bi ugotovili, katera od uporabljenih metod je najbolj učinkovita in za kakšno prikazovanje slik je primerna. Prikazali pa naj bi tudi, da je za prikaz tako narejenih slik najprimernejši računalnik. S pomočjo literature smo dobili osnovne podatke o tridimenzionalnem vidu. V računalniškem jeziku Borland Pascal smo nato naredili tridimenzionalne slike z različnimi metodami. Te slike smo nato pokazali anketirancem in rezultate primerjali med seboj. Tako smo ugotovili kako uspešen je posamezen način izdelave slike. Dobljeni podatki so nam pomagali tudi pojasniti proces tridimenzionalnega vida in dokazati prednosti računalnika pri takšnem prikazovanju globinskega vida.