Šaleška geološka transferzala

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj
naravoslovne vede
geologija
CSŠ Velenje, Srednja rudarska šola
Tadej Vodušek, Damjan Hann
Mateja Klemenčič

V nalogi vas bova popeljala po poti, ki se začne pri trgovini v Sv. Andražu, nas vodi do nahajališča boksita, ob prijaznem potoku do cerkve Sv. Andraža. Cerkev je vredna ogleda, pa ne samo zaradi tega, ker mogočno stoji na debelo zrnatem tufu, ampak tudi zaradi svoje bogate zgodovine. Zapustili jo bomo po zvedavem ogledu in se podali do pokopališča, kjer so nagrobniki iz različnih kamnin. Že na oko jih bomo razlikovali, po opisu pa posamezne vrste kamnin kar določili. Sledili bomo Šaleški planinski poti in se ustavili ob lepo restavrirani stiskalnici, kjer bo pozornost pritegnil andezitni kamen. Nadaljnja pot nas bo vodila mimo kmetije, kjer je posebno zanimiv portal iz miocenskega peščenjaka z vsekano letnico 1863. Ob poti se kmalu prikažejo temni dolomiti in svetli apnenci, na katerih se bujno razrašča jesenska resa, nad njo pa kraljujejo kostanji. V večjem kamnolomu dolomita bomo pozorni na apnence z bituminoznimi vložki. Preden se bomo povzpeli na sosednji breg, bomo ob avtobusni postaji nabrali vzorce konglomeratov. V okolici Zgornje Koške bomo določili prelomno cono, sledili kristalnemu apnencu in poiskali lepe primerke onkoidnega apnenca. preko slemena bomo hodili po svetlem dolomitu, ki se kaže v manjših izdatkih, ponekod pa tudi v večjih jamah. ko pridemo v odprto dolino Arnač, nadaljujemo pot po nepropustnih močvirnatih tleh, ki kažejo na to, da pod njimi ležijo lapor glina in ilovica.