Bivša železnica Velenje - Dravograd

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj
humanistične vede
zgodovina
CSŠ Velenje, Gimnazija
Irena Vipavc, Lidija Tekavc
Franc Mlinar

V otroštvu sva se večkrat vozili mimo Hude Luknje in se, kot mnogi drugi, spraševali kaj se je zgodilo z železnico. Odločili sva se, da o tem vprašanju poizveva malo več. Tako sva na pobudo profesorice Bovhove začeli z raziskovanjem. Vsebina raziskovalne naloge bo zajemala dogodke od začetka gradnje železnice do njene ukinitve. Poskušali sva ugotoviti, zakaj je bila železnica sploh ukinjena. S to nalogo želiva predstaviti del naše zgodovine, ki se tiče vseh, ne samo naju.