Zgodovinski razvoj osnovne šole Dolič od nastanka 1881

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj
humanistične vede
zgodovina
CSŠ Velenje, Gimnazija
Natalija Pogorevc, Nevenka Kamenik
Zlata Zevnik

Cilja najine raziskovalne naloge je bil ugotoviti, kakšen je bil razvoj šole v Doliču (ustanovitev, prenove), kaj obsega šolski okoliš, kolikšno je bilo število učencev in kakšen je bil njihov učni uspeh. Poskušali sva tudi ugotoviti, katere in interesne dejavnosti so se odvijale na šoli in kaj so počeli v določeni dejavnosti ter kako se je šola povezovala z okoljem. Število učencev na tej šoli v zadnjih letih upada, učni uspeh pa se skozi desetletja izboljšuje. Večino podatkov sva zbrali iz šolske kronike, ki obsega tri knjige. Podatke sva pridobili tudi s pomočjo intervjujev - spraševali sva učitelje, ki poučujejo na tej šoli in ljudi, ki so obiskovali to šolo. pri zbiranju podatkov iz šolski kronik sva se srečevali tudi z določenimi problemi, ker so podatki za nekatera šolska leta (od 1886 do 1917 in za šolsko leto 1941/1942) napisani v nemškem jeziku, poleg tega pa je bil problem tudi sama čitljivost pisave.