Žrtve II. svetovne vojne v KS Škale

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj
humanistične vede
zgodovina
CSŠ Velenje, Gimnazija
Zalika Tisnikar, Urška Praunseis
Damijan Kljajič

S to nalogo želiva prikazati čim natančneje dogajanje v Škalah med II. svetovno vojno, hkrati pa tudi sestaviti čim natančneje sezname žrtev tako na okupatorjevi kot tudi na strani partizanov.