Cerkvena umetnost v Šaleški dolini

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj
humanistične vede
umetnostna zgodovina
CSŠ Velenje, Gimnazija
Nika Lalek, Maja Chromy
Marjana Gmajner Korošec, Rok Poles

Naloga Cerkvena umetnost v Šaleški dolini je tretji del umetnostno-zgodovinske raziskave šaleških cerkva. Doslej je bilo obdelanih 12 cerkva letos pa bo naloga zajela še 13 novih. Že lani je bila pregledana skoraj vsa dostopna literatura, zato smo se letos posvetili predvsem terenskemu delu in obdelavi podatkov. Na terenu smo cerkve izmerili in tam izdelali terenske skice v merilu 1:5. Pregledali in prefotografirali smo inventar v cerkvi, zakristiji, zvoniku, župnišču, na podstrešju. Določili smo orientacijo. Nalogo smo obogatili tu z legendami ter ljudskim izročilom.