Razvoj Tovarne usnja v Šoštanju v času družine Vošnjak

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


OŠ Bibe Röcka Šoštanj
Matjaž Verbič
Jožica Razbornik Kukovičič

Raziskovalna naloga govori o Tovarni usnja Šoštanj v času največjega razcveta (v času med svetovnima vojnama). V uvodu naloga na kratko predstavi, kako je človek začel uporabljati usnje in ga obdelovati, kako se je usnjarstvo razvijalo na svetovni ravni, in počasi preide na usnjarstvo v Šoštanju. Opisuje, kako je usnjarstvo prišlo v Šoštanj, kdo ga je prinesel, kako se je iz obrtne delavnice razvilo v tovarno s 400 delavci. Predstavi, kako so obdelovali usnje ( njegovo obdelovalno pot), predvsem nalogo kemičnega laboratorija. V nalogi so predstavljene delavske družine in ugodnosti, ki so jih imeli delavci tovarne. Ko predstavljamo tovarno usnja, ne moremo mimo družine Vošnjak. Ta družina je tovarno ustanovila in jo vseskozi razvijala. Vošnjaki so bili zelo izobražena družina, v nalogi je tudi družinsko drevo rodbine. Predstavljene so tudi vrste usnja in njihove lastnosti (zakaj so katero uporabljali ).Spoznali bomo, kako mogočna je bila usnjarska industrija v Šoštanju, od kod vse so uvažali kože in kam vse so uvažali že obdelano usnje (predvsem podplatno- za nemško vojsko). V zaključku je razvidno, kako je tovarna izgubila vodilne delavce, ki so jih pregnali Nemci po drugi svetovni vojni, in kako je tovarna izgubljala vodilno vlogo v usnjarskem poslu.