Velenjčani med II. svetovno vojno in velenjčani o vojni

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


OŠ Gustava Šiliha
Marko Gavriloski
Marija Vodovnik

Raziskovalne naloge sem se lotil, ker sem mnenja, da danes ljudje vedno manj časa in zanimanja posvečajo življenju v preteklosti, zlasti obdobju II. svetovne vojne. Namen naloge je mlajšim generacijam predstaviti obdobje II. svetovne vojne, življenje takratnih prebivalcev Velenja in okolice, mišljenje današnjih ljudi o vojni nasploh in problem vojne po svetu. Cilj naloge je predstaviti takratno življenje prebivalcev Velenja in okolice ter njihove življenjske zgodbe. Naloge sem se lotil tako, da sem najprej pregledal obstoječo literaturo, izpisal podatke iz matičnih knjig pri duhovnikih v Šentilju in Šmartnem. Analiziral sem ankete in intervjuje. Naredil sem grafične prikaze z interpretacijo. V nalogi sem opisal življenje prebivalcev, ki so med II svetovno vojno živeli v Velenju in okolici. Ugotovil sem, da so prebivalci Velenja in okolice v obdobju vojne živeli v slabih življenjskih razmerah. Tako lahko rečem, da je vojna vplivala na materialno stanje ljudi Pri duhovnikih v Šentilju in Šmartnem sem dobil podatke o rojstvih prebivalcev Velenja in okolice za leto 1941 -45. Število rojstev se je zmanjšalo, število smrti pa povečalo. Mnogi otroci, ki so živeli v času vojne, so le redko obiskovali pouk. Pouk je potekal v nemškem jeziku, zato je mnogo staršev svoje otroke izpisalo iz šole. Večina prebivalcev je sodelovala v NOB-ju. Bili pa so tudi izdajalci. Pred vojno so delovala različna društva, v vojnem času pa so jih ukinili. Po okupaciji velenjske kotline je okupator izgnal duhovnike župnij. Maša je potekala v nemškem jeziku ali latinščini. Okupator je ljudi izgnal v taborišča in jih pobijal zaradi najmanjšega suma upora. Bili so dnevi, ko se je na jedilniku Velenjčanov kazala praznina. V raziskovalni nalogi sem predstavil tudi zgodovino starega Velenja. Z nalogo sem zadovoljen. Mislim, da sem cilj, ki sem si ga zastavil, tudi dosegel.