Kako je Josip Gruden v zgodovini slovenskega naroda predstavil Slovencem reformacijo

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


OŠ Šalek
Barbara Brložnik, Tanja Višnjar
Jožef Kukovičič

V letih 1910 do 1916 je duhovnik in zgodovinar samouk dr. Josip gruden pri Družbi sv. Mohorja v Celovcu izdal obsežno delo v 6 zvezkih, ki nosi naslov Zgodovina slovenskega naroda. V prvem delu obravnave novega veka pod naslovom Luteranstvo in cerkvena reforma med Slovenci je obdelal reformacijo, ki je zelo pomembno obdobje za slovenski narod. Ker je delo izšlo pri Družbi sv. Mohorja, je prišlo v mnoge slovenske domove in oblikovalo pri ljudeh odnos do reformacije. Najprej objektivno opisuje nepravilnosti in zlorabe v katoliški cerkvi na začetku novega veka. Ko pride do obravnave reformacije in reformatorjev, je objektivnosti konec. O protestantizmu govori kot krivoverstvu, pogosto omenja različne izpade protestantske strani, medtem ko katoliške zamolčuje. Hvali tudi vnemo reformacijskih komisij pri iztrebljanju protestantizma pri nas. Protestantizem naj bi bil nemški pojav, protestantska književnost pa le posledica težnje po širjenju luteranstva, ne pa ljubezni do slovenskega ljudstva. Takšno pisanje je vsekakor posledica dejstva, da je bil Gruden katoliški duhovnik, ki je deloval v času, ko je v katoliški cerkvi prevladoval sovražen odnos do protestantov in drugovercev nasploh. Tovrstni ekskluzivizem se je izoblikoval na tridentinskem koncilu, dodaten zagon pa je dobil na prvem vatikanskem koncilu 1869/70.