Šolske kronike pripovedujejo

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


OŠ Mihe Pintarja Toleda
Primož Novak, Tina Kurež, Maruša Joger, Nataša Šafranič, Maja Medved, Janja Koželj
Andreja Šifer

Raziskovalna naloga z naslovom Šolske kronike pripovedujejo je nekakšen zbornik osnovne šole Mihe Pintarja Toleda. Uvodoma predstavlja lik narodnega heroja in španskega borca, po katerem je šola dobila ime, Mihe Pintarja Toleda. Sledi kratek zgodovinski opis razvoja centralne šole kot tudi podružničnih šol. Nato skozi posamezna šolska leta prikaže različna dogajanja in življenje na šoli, npr.:sprejem novih članov v vrste učiteljskega zbora in odhod nekaterih iz šole, razmere na šoli, aktivnosti učencev, pomembnejše šolske dogodke in tiste dogodke v mestu Velenje, ki so pomembno vplivali na šolsko življenje, in druge zanimivosti. Natančneje je predstavljeno vsako deseto leto obstoja šole. Posebne priloge so fotografije, intervjuji, pisma bivših učiteljev in učencev naše šole. Priloženi grafikoni ponazarjajo gibanje števila učencev in učnega uspeha v zadnjih štiridesetih letih ter rezultate ankete, ki je bila izvedena med učenci višje stopnje od 5. do 8. razreda. Na koncu naloge je zbran in zapisan seznam vseh učencev, ki obiskujejo šolo v letu, ko le-ta praznuje 40. letnico obstoja.