Lina - tako zanimiva odprtina

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


OŠ Antona Aškerca
Mirela Sadiković, Magdalena Roša
Jelka Repenšek

V raziskovalni nalogi Lina – tako zanimiva odprtina sva postavili naslednjo delovno hipotezo: lina je tako prepoznaven znak Šaleške doline, da jo lahko predstavimo pri njeni promociji. Trdiva, da najina hipoteza drži. Do tega najinega zaključka sva prišli z opazovanjem, s fotografiranjem, z beleženjem, risanjem, merjenjem, intervjuji, anketo ter branjem etnografske, zgodovinske, stavbarske in arhitekturne literature. V nalogi sva predstavili grajsko, sakralno, bivalno in kmečkogospodarsko arhitekturo v njenih najžlahtnejših oblikah, ki jo lina – tako zanimiva odprtina oplemeniti in povzdiguje iz njene preproste vsakdanje običajnosti. V slikovnih in grafičnih prilogah sva predstavili tipe in oblike lin, njihov simbolni pomen, likovno izvirnost in mojstrsko spretnost oblikovalcev. Najini vrstniki so v nalogi sodelovali s svojimi predlogi, mnenji in izkušnjami, z izpolnjevanjem ankete in vprašalnika. Medtem ko so pri opazovanju okolja skromni, so po notranjem zrenju bogati. Predlagava, da se v naš turistični vodnik uvede stran, ki bo predstavila našo dolino še z vidika pristnega domačega stavbarstva – med kar line zagotovo sodijo – izdelali sva pa tudi promocijski prospekt.