Domače zdravilstvo

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


OŠ Mihe Pintarja Toleda
Alenka Ternovšek, Polona Zupanc, Matija Ternovšek
Aleksander Videčnik, Irena Rošer

Nalogo si zamišljamo tako, da vsestransko nakažemo pomen domačega ( ljudskega ) zdravilstva v naših krajih. Naši predniki so živeli trdo življenje ter se z velikimi telesnimi napori ohranjali in nadaljevali rod. Domače zdravilstvo je bilo v teh okoliščinah nekakšna medsoseska pomoč, ki se ni plačevala ( domači zdravilci so kot plačilo dobili hrano). Čeprav so jih v 18.stol. preganjali, so se ljudje še zmeraj zatekali k njim. Veliko škodo je naredila šolska medicina, saj ni preučila zdravil, s katerimi so domači zdravilci zdravili ( niso zdravili samo z rastlinami, ampak tudi s tinkturami, z mazili, zakajevanjem....) Naši domači zdravilci so bili zelo izučeni ljudje in napisali so tudi prve zdravilne knjige. Naloga naj dokaže, da je imelo domače zdravilstvo velik vpliv na življenje naših prednikov in da so ljudje živeli z naravo, iz nje in za njo. Opozori pa naj na pomembnost domačega zdravilstva za medicino, saj se prav v sedanjem času vračamo k naravi, in na škodo, ki je bila storjena s preganjanjem ljudskega zdravilstva. Ker je dejstva potrebno tudi dokazati, smo se odločili, da bomo uporabili različne oblike anket ter s slikami upodobili nekatere rastline, orodja in domače zdravilce.