Dedovanje barve dlake pri laboratorijski miši (Mus musculus)

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


OŠ Gustava Šiliha
Ajda Lah, Valentina Cvjetković
Anita Malovšek, Erika Glasenčnik

Z raziskovalno nalogo sva želeli podrobneje spoznati življenje laboratorijskih miši, njihovo razmnoževanje in predvsem opazovati dedovanje barve dlake. V laboratoriju sva vzgojili črne in bele miši ter jih nato načrtno križali tako, da sva dali v različne terarije različne pare miši (npr. črna samica, bel samec ali črna samica, črn samec ali bela samica, bel samec). Opazovali sva tudi križanje druge generacije, torej sva križali med sabo tudi vzgojene mladiče. Po pregledu literature sva ugotovili, da se barva dlake deduje dominantno recesivno, pri čemer je bela barva recesivna. Pri najinem delu pa se je izkazalo, da lahko pride tudi do intermediatnega dedovanja in dobimo nekaj sivih mladičev, poleg belih in črnih. Kaj vpliva na izbor načina dedovanja, je težko reči, vsekakor pa je zanimivo že to,da do pojava intermediatnega dedovanja sploh pride, saj v literaturi te možnosti nisva zasledili.