Ocena telesnega razvoja učencev v puberteti

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


OŠ Gustava Šiliha
Metoda Zaveršnik, Judita Plantev
Anita Malovšek

Puberteta je čas, ko se začne otrok duševno in telesno spreminjati v odraslo osebo. Telesni razvoj je mogoče spremljati z merjenjem različnih parametrov. V ta namen sva se odločili, da bova izpeljali meritve na učencih od četrtega do osmega razreda naše šole. Merili sva telesno višino in težo, sedno višino ter širino bokov in ramen. Tako sva se spoznali z antropometričnimi tehnikami in dobili rezultate za kasnejšo obdelavo podatkov. Ugotovili sva, da se začnejo dekleta prej telesno razvijati, kot fantje, kar se najbolje vidi v rasti telesa in povišani telesni teži Dekleta začnejo intenzivno rasti že med 10. in 11. letom, fantje pa šele med 12. in 13. letom. Dekleta imajo v primerjavi s fanti širše boke in daljše spodnje okončine, fantje pa imajo širša ramena. Z merjenjem učencev in obdelavo podatkov sva odgovorili na vsa vprašanja, ki vsa si jih zastavili v povezavi s telesnim razvojem učencev v puberteti. Predvsem sva spoznali vse bistvene spremembe sekundarnih spolnih znakov in načine merjenja le-teh.