Od tolarja do uvedbe eura

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj


ŠCV, Poklicna in tehniška šola za storitvene dejavnosti
Nejc Pokleka, Blaž Borovnik
Sonja Sušin, Anita Rudolf Pečnik
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Bronasto priznanje.

Za to temo raziskovalne naloge sva se odločila, ker je trenutno zelo aktualna v Sloveniji. Najin osnovni namen raziskovalne naloge je ugotoviti: kakšen odnos imajo ljudje do evra, ali jim je ta denar enakovreden z današnjim tolarjem, kakšno je njihovo mnenje o menjavi evra za tolar, ali se bodo lahko na te spremembe privadili in kaj bi jim najbolj olajšalo zadevo pri uvedbi evra. Pri raziskavi sva uporabila metode anketiranja. Anketirala sva 50 fizičnih in 50 pravnih oseb. Nekaj statističnih informacij sva tudi pridobila iz že objavljenih virov. Pregledala in na kratko opisala sva tudi zgodovino tolarja, razvoj bonov in potek uvedbe naše sedanje valute. Na podlage anketiranja sva ugotovila, da ima veliko ljudi dosti znanja o evru. Večina bo ob sprejemu evra zamenjala tolar v evro tako, da bodo denar položili na transakcijski račun, ki bo samodejno spremenil valuti. Večji del jih ocenjuje uvedbo evra dobro. Menijo tudi, da bi bilo dvojno označevanje cen potrebno vsaj en mesec. Ljudje so zaskrbljeni, kajti cene izdelkov in storitev naj bi se po uvedbi evra povišale. Rezultati prikazujejo, da se dokaj veliko ljudi z uvedbo evra ne strinja, ker pričakujejo, da se bodo cene izdelkom in storitvam povišale. Menijo, da to za Slovenijo ne bo dobro. Pravne osebe so uvedbi evra bolj naklonjene, ker pričakujejo, da bo z njegovo uvedbo poslovanje lažje ter konkurenca večja.