Kako zreli so mladostniki v Velenje za spolne odnose?

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj


ŠCV, Splošna in strokovna gimnazija
Inesa Babajić
Klavdija Jug
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Srebrno priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Srebrno priznanje.

Obdobje adolescence ali mladostništva predstavlja za človeka čas, ko postopoma zori iz otroka v odraslo osebo. To obdobje prinaša mladostniku burne spremembe v telesnem razvoju, ki se prepletajo s psihološkimi in socialnimi spremembami, kar vpliva na njegovo obnašanje in doživljanje samega sebe in okolice. Mladi danes prej biološko dozorijo, mnogo kasneje pa dosežejo psihološko in socialno zrelost. Zaradi tega neskladja v razvoju mladostnik težje oblikuje in utrjuje samopodobo in samozavest. Probleme ima pri sprejemanju pozitivnih vrednot in norm, kar lahko zapelje željnega mladostnika po samopotrjevanju v zgodnejšo spolnost. Namen raziskave je bil opomniti mladostnike v Velenju, kako odgovorno dejanje je spolni odnos in kakšne so morebitne posledice. Pri raziskavi so bili podatki pridobljeni iz literature, z anketiranjem, intervjuji in iz zapisa mladostnice. Ugotovljeno je bilo, da sta najpomembnejša razloga za prvi spolni odnos ljubezen in nestrpnost. Več kot polovica anketiranih mladostnikov je že imela prvi spolni odnos, od teh je približno enako število deklet in fantov. Najpogostejši izkušnji v intimnih odnosih sta zaljubljenost in poljubljanje. Petting ali spolno predigro, oz. »mečkanje« pa je le malo mladostnikov označilo kot intimno izkušnjo. Razlogov za to je več: morebiti mladostniki ne poznajo izraza »petting«, ali pa imajo spolne odnose brez predigre, ali enostavno še niso prišli do te stopnje. Mladostniki mislijo, da dobro poznajo spolno prenosljive bolezni, ugotovljeno pa je bilo drugače; simptome spolno prenosljivih boleznih je prepoznala le dobra polovica anketiranih.