Socialno geografska podoba Zavodenj

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


OŠ Antona Aškerca
Člani geografskega krožka
Stanislava Borovšak

V raziskovalnem taboru "Zavodnje 89", ki ga je organiziral Muzej Velenje, smo opravili terensko delo za raziskovalno nalogo "Socialno-geografska podoba Zavodenj". Anketo smo opravili v vseh delih naselja in zajeli staro vaško jedro, večino kmetij in novejši del naselja. Zanimala nas je predvsem preobrazba naselja, ki se odraža v zunanjem zgledu kraja. Vas je lepo urejena, hiše adaptirane, gospodarska poslopja so obnovljena, njive so skrbno obdelane, travniki urejeni. Več kot polovica krajanov se ukvarja s kmetijstvom, njihovo največje bogastvo pa so gozdovi. Zaradi močnega onesnaževanja TE Šoštanj so gozdovi skoraj uničeni. Zbrane podatke anket in opazovanj na terenu smo uredili pri geografskem krožku in se poglobili v razumevanje socialno-geografske strukture prebivalcev Zavodenj.