Velenje - mesto priložnosti mladih

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


ŠCV, Poklicna in tehniška šola za storitvene dejavnosti
Erna Bečić, Ema Delić, Katja Žižek
Marko Gams, Anita Rudolf Pečnik

Velenje bi naj kot mlado in peto največje mesto v Sloveniji ponujalo številne priložnosti, zlasti nam mladim. Naše mesto se predstavlja pod sloganom Velenje-mesto priložnosti, vendar pa vsak dan prav od naših vrstnikov slišimo kritike, da v Velenju za nas mlade ni priložnosti. To nas je spodbudilo k temu, da odkrijemo ali je Velenje res mesto priložnosti tudi za mlade in na katerih področjih. S pomočjo ankete, ki smo jo izvedle med mladimi, starimi od 15-20 let, smo ugotovile kaj mladi pogrešamo, na kakšen način preživljamo prosti čas in kje vidimo v Velenju največ možnosti. V razgovorih s predstavniki različnih organizacij, ki sooblikujejo ponudbo prostočasnih dejavnosti, izobraževanja in financirajo dejavnosti in koncerte ter dajejo priložnosti za aktivno vključevanje mladih v družbeno življenje, so potrdili, da je Velenje mesto priložnosti za mlade, kar je v nasprotju z rezultati ankete. Ugotovile smo, da je Velenje mesto priložnosti za mlade, vendar se mora vsak posameznik potruditi in poiskati te priložnosti.