ABC zaščita

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


OŠ Gorica
Katarina Škoberne, Maja Basič
Karmen Petek Zakošek

Spolnost je zapleten pojav. Po izvoru je spolni nagon ali libido del človekove biološke dediščine, torej eden izmed temeljnih življenjskih nagonov. Z biološkega vidika služi spolnost predvsem razmnoževanju in ohranjanju vrste. V medčloveških odnosih je oblika bližine, stika in izmenjave med moškim in žensko. Spolno vedenje ter izbira zaščite pred neželeno nosečnostjo sta zelo različna, odvisna od starosti, vzgoje, kulturnih navad, izobrazbe, religioznosti, socialne pripadnosti, stališč, osebnosti, zdravja in narave partnerskih odnosov. Med tremi starostnimi generacijami je bila opravljena anketa, ki je pokazala, da so ljudje že od nekdaj sledili trendom kontracepcije (glede na čas, razvoj in ponudbo le-te), da mladi o spolnosti danes govorijo brez zadržkov in več, da so s kontracepcijo seznanjeni, da se je starostna meja za prvi spolni odnos spustila (pred 18 letom je spolno aktivnih 40 % mladih), še vedno pa sta za ta odločilen korak kriva ljubezen ali želja partnerja. Ljudje sledijo trendom sodobne zaščite, zato je pri ženskah najbolj razširjena uporaba kontracepcijske tabletke, pri moških pa kondom. Pokazalo se je, da generacija v rodnem obdobju uporablja naravne metode, starejša pa v večini kontracepcije ne uporablja. Zato, ker imajo stalnega partnerja, zanositev zaradi menopavzalnega obdobja ni možna, ali niso spolno aktivni. Preseneča podatek, da se tretjina vseh anketiranih strinja s plačevanjem kontracepcijskih sredstev in da skoraj polovica meni, da kondom predstavlja oviro za dober spolni odnos. V primerjavi z že opravljenimi raziskavami (Durex 2004, Inštitut za varovanje zdravja 1997) o spolnem vedenju ne odstopamo od ostalih ljudi po svetu.