Šolski spletni informacijski sistem

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


ŠCV, Poklicna in tehniška elektro in računalniška šola
Oto Brglez ml.
Simon Konečnik, Gregor Jenko

Šolski spletni informacijski sistem je sistem med seboj povezanih aplikacij, ki omogočajo učiteljem, dijakom, staršem in ostalim udeležencem izobraževanja hitro, enostavno in prijazno komunikacijo. Sistem je zgrajen iz dveh različnih modulov: spletne učilnice, ki sem jo poimenoval Zoox in spletno mesto, poimenovano Julox.org. Prednost tako grajenega informacijskega sistema je v tem, da vsak uporabnik pri vpisu v šolo dobi svoje uporabniško ime in geslo, ki ga uporablja skozi celotno izobraževanje. Potrebni podatki uporabnika sistema se nahajajo na strogo varovanem jedru sistema, ki omogoča, da se lahko z istim geslom prijavljajo v različne aplikacije, ki tvorijo celoto informacijskega sistema. Tak pristop omogoča lažje vodenje statistike udeležencev izobraževanja in učiteljev, hkrati pa jedro sistema omogoča varen dostop do podatkov le uporabnikom. Informacijski sistem uporabnikom omogoča vodenje osebne spletne redovalnice, administracijo osebne spletne strani, komunikacijo z ostalimi uporabniki sistema na zasebnem in javnem nivoju, lastno galerijo, zasebni dnevnik in še veliko dodatnih uporabnih storitev. Znotraj informacijskega sistema deluje samostojna aplikacija Zoox - spletna učilnica, ki sem jo odcepil od sistema in je na voljo tudi drugim šolam in organizacijam, ki se ukvarjajo z izobraževanjem. Zoox omogoča udeležencem izobraževanja boljšo komunikacijo z učitelji. Poleg Zoox-a sem v informacijski sistem vgradil tudi aplikacijo e + vrata. Aplikacija omogoča vodenje statistike prihoda in odhoda gostov e-učilnice. Ta aplikacija je že v uporabi učilnice C44, kjer je E - šola. Z grajenjem informacijskega sistema sem želel dokazati, da je šola pripravljena in sposobna uporabljati takšen informacijski sistem, ki sledi novim tehnologijam in uporabnikom prinaša koristi v smislu uporabe hitrih, kvalitetnih in zanesljivih informacij.