Psihologija postavitve samopostrežnih trgovin in notranja ureditev

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


ŠCV, Poklicna in tehniška šola za storitvene dejavnosti
Petra Emeršič, Melisa Nuhanović, Zorica Pavić
Matej Jenko, Anita Rudolf Pečnik, Saša Hribernik

Dandanes ljudje ne kupujejo več izdelkov zgolj za potešitev osnovnih (fizioloških) potreb po preživetju. Nakupovanje vse bolj zadovoljuje socialno motivirane ali višje potrebe, kot so potrebe po spoštovanju, po osebnem razvoju, po pripadnosti… Tudi trgovci se morajo temu prilagoditi z ugotovitvijo, da le suhoparno prodajanje izdelkov ne bo prineslo rezultatov, pač pa bodo morali potrošnikom prirediti zanimivo in zabavno pot skozi prodajalno in se jim prilagoditi na vsakem koraku, saj je splošno znano, da se blago ne prodaja kar samo od sebe. Psihologija postavitve samopostrežnih trgovin in notranja ureditev je problem na katerega se osredotočijo poslovalnice, da bi ustregle željam svojih strank in hkrati povečala svojo prodajo. Ko kupec vstopi v prodajalno se ne zaveda koliko dejavnikov vpliva na njegovo odločitev o nakupu. Večina se odpravi h nakupu spontano brez premisleka in seznama o izdelkih, ki jih potrebujejo. Tu nastopijo vsi ti skriti dejavniki, zaradi katerih se kupec sprehaja po trgovini po točnem določenem vzorcu. Poleg mnogih dejavnikov na posameznikovo odločitev vplivajo predvsem postavitev polic, postavitve izdelkov na teh policah, barva prodajalne, glasba v prodajalni in nenazadnje tudi vonj. Vse te vplive pa bomo prikazale v primerjavah med večjimi nakupovalnimi samopostrežnimi centri kot so Spar, Tuš, Era in Mercator.