Gospodarske in družbene pridobitve mojega kraja v obdobju prve petletke

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


OŠ Antona Aškerca
Člani zgodovinskega krožka
Metka Ucman Sirc, Jože Hudales