Terarij

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
tehniške vede
aplikativni inovacijski predlogi in projekti
ŠCV, Poklicna in tehniška elektro in računalniška šola
Jure Prikeržnik, Zala Pia Lipičnik
Peter Vrčkovnik, Nada Pirnat
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Bronasto priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Srebrno priznanje.

Namen raziskovalne naloge z naslovom Terarij je izdelati avtomatiziran terarij in opazovati obnašanje organizmov v njem. Avtomatizacija terarija zajema krmiljenje življenjskih pogojev tako, da je stanje v njem enako naravnemu ekosistemu. Za primerjavo sva uporabila ekosistem v naravnem okolju, naseljen z isto vrsto organizma. Najprej je bilo potrebno izdelati terarij in vanj dodati naprave, s katerimi sva krmilila dejavnike v terariju – toplomer, vlažilec, luč. Podatke sva pridobivala: s kvantitativnim opazovanjem – meritve sva izvajala s pomočjo higrometra, ph-metra, termometra; s kvalitativnim opazovanjem – čutila. Iz knjig ter interneta sva poiskala lastnosti ter življenjske potrebe organizmov, za katere sva pripravila življenjski prostor ter jih opazovala. S pomočjo opazovanj in podatkov o organizmih, kako se le-ti odzivajo na določene razmere in dejavnike, sva jim prilagajala življenjske razmere. Z opazovanjem in primerjavo obeh življenjskih prostorov sva ugotovila, kako oba organizma v določenih pogojih reagirata in si opazovanja zapisovala. Z raziskavo sva želela dokazati, da se lahko v zaprtem ekosistemu popolnoma približava naravnim dejavnikom in da tehnična oprema ustreza danim nalogam vzdrževanja umetnega ekosistema. Glede na to, da sta se organizma dobro odzivala na okolje in se nanj privadila, sva z opazovanji in rezultati opazovanj zadovoljna.

Raziskovalna naloga:
Terarij
PrenosOgled