Možnosti zmanjšanja porabe energije na OŠ Polzela

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
biotehniške vede
ekologija z varstvom okolja
OŠ Polzela
Aljaž Brus, Peter Pavel Kočevar
Danica Gobec, Andreja Špajzer
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Zlato priznanje.

Namen raziskave je bil analizirati obstoječe energetsko stanje Osnovne šole Polzela s stališča ogrevanja in porabe elektrike ter poiskati možnosti za večjo energetsko učinkovitost. Varčevanje energije se začne z našim osveščanjem. Zato sva najprej izvedla anketo med učenci osmih in devetih razredov ter učitelji. Rezultati ankete kažejo, da veliko ljudi ne varčuje z energijo in ne uporablja varčnih žarnic. Zato sva naredila zloženko, s katero sva poskusila ljudi opomniti, da ozon propada in da lahko vsak nekaj pripomore, da bi le-ta nehal propadati. Z energetsko analizo sva poskusila določiti energetsko potratna mesta. V analizo sva vključila energetsko porabo v letih 2007 in 2008. Podatke o obstoječem energetskem stanju zgradbe sva dobila s popisom svetilnih in grelnih elementov. Gradbene podatke objekta sva pridobila iz obstoječe gradbene ter tehnične dokumentacije in načrtov. Opravljene so bile tudi meritve mikroklime v nekaterih učilnicah. Iz pridobljenih podatkov porabe električne energije za šolske prostore sva določila energijska števila šole in poiskala možnosti zmanjšanja porabe energije. S termovizijsko kamero smo določili mesta, kjer so na šoli največje izgube toplotne energije. Z ozaveščanjem porabnikov, z uporabo drugačnih svetil na celi šoli, zamenjavo starih oken, vgradnjo avtomatske regulacije ogrevanja je na kratek rok mogoče zmanjšati porabo električne in toplotne energije. Dolgoročno pa imamo v načrtu tudi večje projekte; in sicer morda vetrne generatorje in sončne celice. K zmanjšanju onesnaženja okolja lahko največ pripomore vsak posameznik že s tem, da ugasne luči v prostoru, ki ga ne uporablja. Potrudimo se torej vsi varčevati z energijo.

Raziskovalna naloga:
Možnosti zmanjšanja porabe energije na OŠ Polzela
PrenosOgled