Učenje na daljavo - LAMS

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
tehniške vede
računalništvo in telekomunikacije (IKT)
ŠCV, Splošna in strokovna gimnazija
Aljaž Avberšek, Simon Brezovnik
Ivan Jovan, Alenka Gortan
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Srebrno priznanje.

Sva Aljaž Avberšek in Simon Brezovnik. V najini raziskovalni nalogi sva raziskala osnovne značilnosti LAMS-a. Najin mentor je bil gospod Ivan Jovan. LAMS (Learning Activity Management System) je sistem, ki omogoča učenje preko spleta s spletnimi učilnicami. Uporaben je na vseh stopnjah poučevanja. Osnovala ga je avstralska univerza Macquarie pod vodstvom profesorja Jamesa Dalziela. V posameznih virih je označen kot najboljši in najbolj perspektiven sistem za učenje preko spleta. Učitelji lahko z LAMS-om v kratkem času pripravijo snov, prav tako lahko učno snov uporabljajo tudi drugi učitelji, ki so vključeni v ta sistem. Uporabniki (učenci, študentje) s tem prejemajo enako kvalitetno informacijo in je omogočeno učenje časovno in krajevno neodvisno. Sistem omogoča učiteljem dober nadzor nad napredovanjem učenca skozi podano učno snov. Te in druge lastnosti postavljajo ta sistem med boljše sisteme za poučevanje na daljavo. Raziskovala sva LAMS-ove funkcije, njegove prednosti in slabosti ter možne načine uporabe. Zastavila sva si nekaj ciljev, ki sva jih z uporabo različnih raziskovalnih metod poizkušala doseči. V raziskavo sva poleg LAMS-a vključila še sistem Moodle, da bi lahko dobila primerjalne rezultate. Pripravila sva dve enako zahtevni učni snovi, ki so jih morali dijaki prvih letnikov predelati in o podani snovi odgovarjati na postavljena vprašanja v dveh različnih sistemih za učenje na daljavo. Z analizo dobljenih podatkov sva odgovorila na dilemo, kateri sistem se je za praktično uporabo izkazal kot boljši.

Raziskovalna naloga:
Učenje na daljavo - LAMS
PrenosOgled