Kreativni generator - ustvarjalni dogodek srednješolcev


16. 09. 2016 12:11:24
V okviru projekta Kreativni generator, katerega partnerji so tri šole: Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo Šolskega centra Celje, Gimnazija Celje - Center ter Elektro in računalniška šola Šolskega centra Velenje, bodo ta vikend v času od 16. do 18. 9. 2016, mladi raziskovalci, ki so predhodno že izdelali raziskovalno nalogo, le-to razvijali in nadgrajevali s pomočjo strokovnjakov iz gospodarstva, šolstva in iz podjetniških inkubatorjev. Soorganizator prvega srečanja je SAŠA inkubator.

Prvo leto poteka dogodek pod organizacijo Elektro in računalniške šole iz ŠC Velenje in se bo odvijal v seminarskih prostorih Mladinskega centra Velenje. V prvem letu bo sodelujočih 6 ekip, ki jih bo predstavljalo 15 dijakov. Vsi projekti so imeli pogoj, da izhajajo iz raziskovalnih nalog, ki so imele praktični izdelek in ga je šola prepoznala kot perspektivnega za nadaljnji razvoj. Več si lahko preberete v priloženem vabilu ali na spletnem naslovu http://www.kreativni-generator.si/

Vljudno vabljeni.


Priloge: