Gorenje razpisuje teme za raziskovalne naloge


23. 09. 2016 07:32:16
V podjetju Gorenje, d.d. so s področja R&D oblikovali teme za raziskovalne naloge mladih raziskovalcev v šolskem letu 2016/17.

Mladim, ki bodo za izdelavo svoje raziskovalne naloge izbrali eno od njihovih tematik (ogledate si jih lahko v prilogi), nudijo obisk podjetja, v okviru katerega se bodo lahko še podrobneje seznanili z izbrano vsebino in se srečali z mentorjem iz podjetja, ki jim bo pri izdelavi naloge nudil dodatno znanje in praktične izkušnje.

Najbolj talentiranim mladim raziskovalcem tehniških usmeritev (računalništvo, elektrotehnika, strojništvo), ki bodo pokazali nadpovprečno zavzetost, ustvarjalnost in razvojni potencial pri izdelavi raziskovalne naloge, pa bodo ponudili tudi možnost pridobitve kadrovske štipendije.

Veselimo se skupnega sodelovanja.


Priloge: