Objava RAZPISA za podelitev skulpture Bergmandeljc 2018


09. 02. 2018 08:27:47
Programski svet, gibanja Mladi raziskovalci za razvoj Šaleške doline, je na svoji 88. seji sprejel sklep o objavi razpisa za podelitev skulpture Bergmandeljc za leto 2018.   

Glede na priložen razpis nam pisne predloge z utemeljitvijo 
pošljite najkasneje do 28. februarja 2018 na naslov:
Šolski center Velenje 
Mladi raziskovalci za razvoj Šaleške doline 
(za podelitev skulpture Bergmandeljc)
Trg mladosti 3 
3320 Velenje

Skulpturo Bergmandeljca bomo dobitnici/ku podelili na slavnostni prireditvi 27. marca 2018.

Priloge: