Piti ali ne piti

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


OŠ Gustava Šiliha
Tina Benko, Nina Jerončič, Tjaša Podvratnik
Ðurðica Vidović

Voda je kot vir življenja nekaj tako samoumevnega, da se tega le redki resnično zavedamo. Ker je tesno povezana s pojmom življenje, jo sprejemamo in razumemo kot nekaj, kar je in kar mora biti. Šele ko je z njo kaj narobe, je ni ali je slaba, jo začnemo resnično ceniti. Tema naše raziskovalne naloge je primerjava pitne vode iz mestnega vodovoda in okoliških izvirov. Zanjo smo se odločile, ker se zavedamo, kako pomembna je čista in zdrava pitna voda. K raziskovanju na to temo nas je spodbudilo predvsem to, da smo pri nekaterih stanovanjih v vodi zaznale bolj izrazit vonj in okus po kloru kot v drugih. Zanimalo nas je, če se voda glede na različna stanovanja res razlikuje po vsebnosti klora in če temperatura vode kaj vpliva na količino kloridnih ionov v njej. Raziskovalna naloga govori o pitni vodi na območju Šaleške doline, in sicer o dveh vrstah voda; o tisti iz mestnega vodovoda in tisti iz okoliških izvirov. Poleg dokazovanja količine kloridnih ionov v posameznih vzorcih voda smo raziskale, kako učinkoviti so filtri za čiščenje pitne vode in če res odstranijo klor iz vode. Izvedle smo anketo, s katero smo želele izvedeti, kaj anketiranci menijo o pitni vodi in njeni čistoči, kako pogosto pijejo vodo iz pipe, kje vse uporabljajo pitno vodo in če se jim zdi uporaba filtrov za čiščenje vode potrebna. Želimo si, da bi se ljudje bolj zavedali pomena čiste pitne vode, ki je je na svetu vedno manj, saj jo lahko le z našim znanjem in ekološko osveščenostjo ohranimo za zanamce.