"Friziranje" mopeda - da ali ne?

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
tehniške vede
tehnika
ŠCV, Poklicna in tehniška strojna šola
Nejc Zager, Davor Železnik
Boris Klančnik
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Bronasto priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Zlato priznanje.

Za kolo z motorjem se šteje motorno vozilo z dvema kolesoma ali tremi, ki ni hitrejše od 50 kilometrov na uro, delovna prostornina motorja pa ne sme presegati 50 kubičnih centimetrov. Dovoljenje za vožnjo takega vozila lahko pridobijo mladi, ki so stari več kot 14 let, stroški nakupa vozila pa niso visoki. Ravno zaradi teh dejstev se vedno več mladih odloča za vožnjo kolesa z motorjem, pri tem pa jim kmalu tovarniško omejenih 50 km/h ne zadostuje in se odločajo za posege na motorju, ki zvišajo predvsem končno hitrost vozila. Zaradi številnih predelav na pogonskem agregatu kolesa z motorjem, in s tem znatno večjih končnih hitrosti, prihaja do nesreč, ki znajo biti tudi usodne. Mladi se vse premalo zavedajo, da se z večanjem hitrosti spremenijo vozne lastnosti vozila in da tako konstrukcijske lastnosti vozila kot vgrajene zavore niso več kos povečanim obremenitvam med vožnjo. S posegi na pogonskem agregatu se poveča poraba goriva in zaradi tega nastaja več strupenih in škodljivih snovi v izpušnih plinih, kar povečuje onesnaženost okolja. Skrajša pa se tudi življenjska doba pogonskega agregata. Poleg nezakonitega poseganja v kolo z motorjem in prehitre ter s tem nevarne vožnje, se nekateri mladi vozniki izpostavljajo tudi z objestno vožnjo in s tem, da ne uporabljajo čelade. Pri raziskavi sva tako prisluhnila mnenju najinih sovrstnikov o »friziranih« kolesih z motorjem, preverila sva vozne lastnosti kolesa z motorjem pred in po predelavi ter na osnovi statističnih podatkov o nesrečah ugotavljala vpletenost mladih v prometne nesreče.

Raziskovalna naloga:
"Friziranje" mopeda - da ali ne?
PrenosOgled