Prehranjevanje divjadi v zimskem času v okolici Mozirja

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
biotehniške vede
biologija
OŠ Mozirje
Mojca Predovnik, Anja Bizjak
Blaž Podrižnik
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Bronasto priznanje.

Divjad si v zimskem času težko sama poišče hrano, zato jim pri tem pomagajo lovci. Brez njihove pomoči bi veliko število živali pomrlo. Lovci srnjadi hrano nastavljajo v krmišča in polnijo solnice. V krmišča nastavijo seno in jabolka, v solnice pa sol. Zverem hrano nastavljajo v mrhovišča. Nastavljajo jim mrtve živali. Vendar te ne smejo biti bolne ali poginule. Da bi v zimskem času divjad preživela, ostali ljudje ne pripomorejo veliko. Divjad odganjajo z vrtov in iz okolice hiš. V naravi jih kljub temu občudujejo in opazujejo ter motijo med hranjenjem. V naši raziskovalni nalogi smo se osredotočili predvsem na kopitarje in zveri, saj sta ti dve skupini najbolj razširjeni v našem kraju. Z opazovanjem smo pričeli 11.1.2009. Petnajst dni smo opazovali in nastavljali hrano. Pri opazovanju smo si pomagali z daljnogledi. Ugotovili smo, da se srnjad hrani v skupinah, lisice pa posamično. Opazili pa smo tudi, da se divjad vedno vrača na mesto, kjer je veliko hrane, ter da v slabem vremenu in ob prenizkih temperaturah srne ne pridejo iz gozda. Zanimivo je, da se srne in lisice nikoli ne hranijo skupaj, pa tudi srne in srnjaki se ne hranijo skupaj, ampak srne z mladiči ter srnjaki posebej. Lisice prihajajo po hrano veliko pozneje kot srne. Srne so veliko bolj plašne od lisic, saj ob najmanjšem šumu zbežijo. Lisice pa se vedno vrnejo in raziščejo, kaj je povzročilo ta šum. Pri opazovanju smo morali biti tiho, da živali nismo splašili. S koristnimi nasveti so nam pomagali lovci.

Raziskovalna naloga:
Prehranjevanje divjadi v zimskem času v okolici Mozirja
PrenosOgled