Popis mlekomatov v Velenju in okolici

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
drugo
živilska tehnologija
OŠ Gustava Šiliha
Kaja Deutschbauer
Suzana Pustinek, Anita Povše
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Srebrno priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Bronasto priznanje.

Surovo mleko, kot osnovno živilo, marsikateremu uporabniku ni bilo dostopno vse do pojavljanja prvih mlekomatov. Mlekomati predstavljajo avtomatski točilni sistem za prodajo svežega mleka. V Sloveniji imamo 92 mlekomatov. Z raziskovalno nalogo sem želela preveriti delovanje in opremljenost sedmih mlekomatov v Velenju in okolici. V ta namen sem pri popisu mlekomatov preverjala ali vsebujejo navodilo za uporabo, ali so opremljeni z opozorili za prekuhavanje in zanimalo me je, če ponujajo tudi embalažo za mleko. Preverila sem ceno mleka. Pri vzorčenju mleka sem merila temperaturo mleka ob iztoku in določala gostoto mleka. Opisala sem tudi barvo in vonj mleka v vsakem mlekomatu. Vsak mlekomat sem obiskala trikrat. S kmetom iz kmetije Potočnik sem opravila intervju, v katerem sem mu zastavila 14 vprašanj. Temperatura mleka ob iztoku je bila pri vseh meritvah v skladu s pravilnikom, kar je pod 6°C. Pri dveh mlekomatih sem izmerila bistveno višjo gostoto mleka, kot je določena s pravilnikom. Barva mleka je bila pri vseh vzetih vzorcih podobna. Vsi vzorci mleka so imeli prijeten, značilen vonj po svežem mleku. Rezultati intervjuja so pokazali, da kmetje redno skrbijo za nadzor nad ustreznostjo mleka iz mlekomata, saj ga redno dajejo v analize, prav tako pa skrbijo za pravilno delovanje mlekomatov. Kmetom lahko prodaja mleka iz mlekomata predstavlja pomemben, dodaten vir zaslužka. Ob poplavi konzervirane in predelane hrane predstavlja sveže mleko iz mlekomata pomemben korak k zdravemu načinu življenja in prehranjevanja.

Raziskovalna naloga:
Popis mlekomatov v Velenju in okolici
PrenosOgled