Kako osnovnošolci in učitelji razumejo svet tišine

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
interdisciplinarno
psihologija, sociologija
OŠ Šoštanj
Anja Drev
Urška Jakop, Simona Drev
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Bronasto priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Srebrno priznanje.

Gluhota je nevidna invalidnost, s katero se srečujemo, če pridemo v stik z gluho ali naglušno osebo. S to težavo se soočam tudi jaz kot težko naglušna osnovnošolka. Namen raziskovalne naloge je bil, da preverim, koliko so osnovnošolci in učitelji poučeni o posebnosti komunikacije z gluho oziroma naglušno osebo. Anketne vprašalnike sem razdelila učencem višjih razredov in vsem učiteljem OŠ Šoštanj, katero obiskujem. Z analizo rezultatov sem ugotovila, da učenci in učitelji vedo kar veliko o gluhoti, nimajo pa znanja, informacij, kako komunicirati z osebami, ki imajo okvaro sluha. Večina učencev, ki sem jih anketirala, je že vedela nekaj stvari o tej problematiki, saj se že dolgo poznamo. Ena od učenk mi je povedala, da če me ne bi poznala, bi verjetno osebe kot sem jaz, prezirala. Tudi večina anketiranih učiteljev se je strinjala, da so bili premalo strokovno pripravljeni na poučevanje učenca z okvaro sluha. Z raziskavo sem ugotovila, da bi bilo potrebno ljudi poučiti o tematiki gluhote, načinu življenja in sporazumevanja teh oseb in jih opogumiti za vzpostavitev stika in komunikacijo z osebami, ki imajo okvaro sluha.

Raziskovalna naloga:
Kako osnovnošolci in učitelji razumejo svet tišine
PrenosOgled