Vpliv ozona na rastline

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
biotehniške vede
biologija
ŠCV, Gimnazija
Urška Katanec, Jernej Katanec
Nataša Kopušar
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Srebrno priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Srebrno priznanje.

Sva Urška in Jernej Katanec. Mlada raziskovalca, ki želiva ugotoviti, kako prepoznati in meriti vplive ozona na rastline in kakšni so možni ukrepi za zmanjševanje teh vplivov. V teoretičnem delu raziskovalne naloge sva pojasnila, kaj je to ozon, njegove lastnosti, kdaj in zakaj je lahko koristen in kdaj postane nevaren, kako učinkuje na rastlinske organizme in kateri so tisti dejavniki, ki ob prisotnosti povečujejo njegovo škodljivost. Najino raziskovalno območje je bilo kar pred domačo hišo. Na dveh stojalih sva opazovala odzive bioindikatorske rastline za ozon, tobak sorte Bel W3. Vse rastline so bile izpostavljene enakim pogojem rasti, na razpolago so imele zadostne količine vode in svetlobe. S staranjem rastline je bilo vidnih več ozonskih poškodb in rastline so začele propadati. Določeno število rastlin sva zaščitila s škropivom Quadris ali z naravnim, doma narejenim, ognjičevim pripravkom, medtem ko druge skupine rastlin nisva zaščitila. S primerjavo poškodovanosti listov (ocena ozonskih poškodb in uporaba klorofilmetra) sva preverila učinkovitost uporabljenih ukrepov za zaščito rastlin pred negativnimi vplivi ozona. S pomočjo termovizijske kamere sva ugotavljala, ali bi bila termovizija tehnologija, s katero bi lahko ocenjevali škodo povzročeno s povišanimi koncentracijami ozona na kmetijskih posevkih na večjem območju. Opazovala sva tudi rastline v domačem vrtu in ugotavljala, na katerih vrstah bo vidnih največ ozonskih poškodb. Najvišje koncentracije ozona so izmerjene prav poleti ob čudovitem, sončnem vremenu. Kaj ni žalostno, da zaradi neodgovornega odnosa človeka do narave, v teh čudovitih, s soncem obsijanih dneh brezizrazno in tiho ždi nevarnost - ozon?

Raziskovalna naloga:
Vpliv ozona na rastline
PrenosOgled