Kako se mladi na Osnovni šoli Karla Destovnika-Kajuha ukvarjajo s športom?

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj
družboslovne vede
psihologija ali pedagogika
OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj
Urška Ledinek, Anja Lebar-Špilak
Boris Plamberger

Podatki za Slovenijo kažejo, da priporočilom zmerne telesne dejavnosti vsaj pet dni ali vsak dan sledi le 40 % mladostnikov starih med 11–15 let. Fantje so bolj aktivni kot dekleta in 11-letniki bolj kot 15-letniki. Naju je k raziskovalni nalogi spodbudilo zanimanje, kako se na osnovni šoli Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj mladostniki stari od 13–15 let ukvarjajo s športom in kakšno je zanimanje za tuje športe, ki jih v naši državi ni. Želeli sva ugotoviti, ali se mladostniki na naši šoli res ukvarjajo s športom toliko, kolikor je priporočeno. V nalogi sva uporabili metodo anket, metodo intervjujev, metodo proučevanja pisnih virov in proučevanje ustnih virov. Večina osmošolcev starih od 13 do 14 let ima najraje športe, kot so nogomet, košarka in odbojka, tako fantje kot dekleta. Večina, ki tudi trenira kakšen šport, je mnenja, da se je s športom potrebno ukvarjati vsak dan in tudi potrpeti težke treninge. Za njih so tudi pomembni njihovi idoli in osebe, ki so jih navdušile za šport, ki ga trenirajo. Ti osmošolci so tudi mnenja, da šport včasih spremeni način obnašanja in da se športniku spremeni družba. Med športi, ki jih ni v Sloveniji, pa bi se najraje ukvarjali z ameriškim nogometom. Med devetošolci starimi od 14 do 15 let so najbolj popularni športi košarka, atletika in odbojka, tako med fanti kot med dekleti. Večina je istega mnenja kot osmošolci, da se je s športom potrebno čim več ukvarjati. Za njih so najbolj pomembne osebe, ki so jih navdušile za ta šport in so mnenja, da se mnenje o športniku in družba športnika ne spremenita toliko. Med športi bi se najraje ukvarjali z ameriškim nogometom in baseballom.

Raziskovalna naloga:
Kako se mladi na Osnovni šoli Karla Destovnika-Kajuha ukvarjajo s športom?
PrenosOgled