Navade zajtrkovanja po svetu

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
družboslovne vede
sociologija
OŠ Mozirje
Nina Praunseis, Pia Povše
Anita Povše
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Srebrno priznanje.

Vsi nedvomno poznamo pregovor »Zajtrkuj kot kralj, kosi kot meščan, večerjaj kot berač«, v katerem je zajtrk predstavljen kot najpomembnejši obrok dneva. Redno zajtrkovanje je del zdrave prehrane in je pomemben dejavnik zdravega življenjskega sloga. Z zajtrkom že zjutraj zagotovimo telesu dovolj energije in hranilnih snovi za učinkovito delo in razmišljanje. Poleg rednega zajtrkovanja pa je pomembna tudi količina in vrsta živil, ki jih zaužijemo. Navade zajtrkovanja se med državami po svetu precej razlikujejo. Velike razlike obstajajo že med evropskimi državami. Čas in frekvenca uživanja zajtrka ter izbira vrste zaužite hrane so odvisni od socialnih in kulturnih dejavnikov. V raziskavi, ki se je je udeležilo 184 anketirancev, sva zbrali podatke o navadah zajtrkovanja v 37-ih državah. Podatke sva zbirali preko socialnega omrežja ask.fm ter preko znancev, ki živijo v tujini. Zanimalo naju je predvsem kaj, kdaj in kolikokrat na teden ljudje zajtrkujejo. Pri obdelavi podatkov sva bili pozorni tudi na povezanost zajtrkovalnih navad z geografsko lego države. Rezultati so pokazali, da so navade zajtrkovanja še vedno do določene mere odvisne od dobrin, ki jih ima država na voljo ter od tradicionalnih navad. Zanimivo je, da je zelo razširjeno zajtrkovanje različnih žitnih kosmičev. Izkazalo se je, da v državah s toplejšim podnebjem posvečajo več pozornosti večerjam kot zajtrkom. Ker »prazna vreča ne stoji pokonci« moramo poskrbeti, da nam bo zajtrk, kot najpomembnejši obrok dneva, dal energijo za optimalno koncentracijo in učinkovitost pri delu, ki nas čaka. Hkrati pa lahko z dobrim zajtrkom poskrbimo tudi za ohranjanje zdravja.

Raziskovalna naloga:
Navade zajtrkovanja po svetu
PrenosOgled