Izdelava mobilne meteorološke postaje

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


ŠCV, Poklicna in tehniška elektro in računalniška šola
Matjaž Dušič, Matej Kladnik
Peter Vrčkovnik, Zvone Cencen

Alternativni viri so rezultat iskanja dodatnih energetskih virov in hkrati priprava na čas, ko bodo sedanji viri izčrpani. Tudi v Šaleški dolini so primerni pogoji za izkoriščanje alternativnih virov, zato je osnovno izhodišče raziskovalnega dela ugotovitev, da je Šaleška dolina primerna za to. Namen raziskovalne naloge je torej merjenje alternativnih virov s pomočjo mobilne meteorološke postaje. Merilnim sistem je v osnovi zasnovan kot klasična meteorološka postaja, s katero lahko komuniciramo preko kratkih SMS-sporočil. Pri tem merimo temperaturo, vlago, hitrost in smer vetra ter osvetljenost. Poleg bomo imeli še zbiralec alternativnih virov, sončno celico. Meritve zajemamo s pomočjo GSM-telefona. Shranjevanje, obdelovanje in primerjava dobljenih podatkov pa se bo opravljala s pomočjo mikroprocesorja, ki bo programiran v programskem paketu BascomAVR. Končni cilj je narediti merilno postajo, na katero bomo poslali določen SMS, postaja pa nam bo vrnila rezultate meritve. Delovna hipoteza je povezana z izgradnjo lastnega modela meteorološke postaje in ekološko čistega pridobivanja električne energije v lastnem okolju ter potrditev osnovnega izhodišča, da lahko v Šaleški dolini temeljiteje izkoriščamo vsaj en alternativni vir.