Svetlobno onesnaževanje nočnega neba nad Velenjem

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
biotehniške vede
ekologija z varstvom okolja
OŠ Gorica
Žiga Lorger
Branka Mestnik, Andreja Vintar
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Srebrno priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Bronasto priznanje.

Z raziskovalno nalogo Svetlobno onesnaževanje nočnega neba nad Velenjem smo predstavili okoljski problem, ki je posledica premočnega osvetljevanja, javne razsvetljave. Iz virov smo spoznali prednosti in slabosti umetne svetlobe. Raziskovalna dejavnost je večinoma potekala na terenu ─ podnevi in v večernih urah. V objektiv fotoaparata smo ujeli tipe svetilk, jih poimenovali in razdelili na zasenčene (ustrezne), delno zasenčene in nezasenčene (niso ustrezne). V Velenju prevladujejo delno zasenčene svetilke (39%). Na Zavodu KSSENA smo izvedeli, da bodo do konca leta 2016 zamenjali vse svetilke, ki niso v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja. Z lux merom smo izmerili energetsko učinkovitost svetilk. Ugotovili smo, da je osvetljenost centra mesta, nekaterih parkirišč in poslovnih stavb pretirana. Razsvetljava cest je bolj energetsko učinkovita kot razsvetljava pešpoti. Sky Quality Meter je naprava za merjenje svetlosti nočnega neba. Na štirih lokacijah smo merili vrednosti svetlobnega onesnaževanja. Povprečen rezultat je 19,69 mag/arcsek². Velenje je srednje svetlobno onesnaženo, uvrščeno na sredino lestvice za prepoznavanje svetlosti nočnega neba z napravo SQM. Med raziskavo smo opazili, da pred OŠ Gorica pešpoti osvetljujejo nezasenčene svetilke. Napisali smo prošnjo in jo naslovili na Urad za komunalne dejavnosti Mestne občine Velenje. Po ogledu svetilk so nam zagotovili, da jih bodo zamenjali z zasenčenimi. Dela že potekajo. Predlagamo, da v Velenju zmanjšajo osvetljenost javnih površin med 24.00 in 4.00 uro. Svetilke naj razsvetljujejo, kar je resnično potrebno. Potem bomo lahko opazovali zvezde...

Raziskovalna naloga:
Svetlobno onesnaževanje nočnega neba nad Velenjem
PrenosOgled